۱۴۰۲/۱۲/۰۲

رییس سازمان غذا و دارو در گردهم آیی مدیران عامل شرکت‌های داروسازی: صنعت داروسازی امروز، وامدار سیاست‌های غلط گذشته است

#