۱۴۰۲/۱۲/۰۲

رئیس سندیکا در نامه ای خطاب به چهار وزیر دولت یازدهم تاکید کرد:فضای کسب و کار دارویی کشور به شدت مختل شده است

#