رئیس سازمان غذا و دارو: دارو در ایران یک قیمت دارد/ تولید کنندگان دارو راضی نیستند

#