۱۴۰۲/۱۲/۱۲

رئیس روابط‌عمومی وزارت بهداشت: شاهد ضعف ارتباطی بین شرکت‌های دارویی و مردم هستیم

#