۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دیدگاه/ دکتر عباس کبریایی زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران چرخه مختل شده نقدینگی صنعت داروسازی را به تعطیلی می‌کشاند

#