دکتر کبریایی زاده در گردهم آیی مدیران شرکت‌های دارویی : حل معضل نقدینگی خواسته همه فعالان صنعت داروسازی است/ وضعیت امروز صنعت نتیجه سیاست‌های غلط نهادهای تصمیم گیر است

#