دکتر کبریایی‌زاده در گفت و گو با روابط عمومی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران: مصرف داروی خارجی به باورهای اجتماعی غلط برمی گردد/ صنعت داروسازی کشور یک صنعت بالغ است

#