دکتر کبریایی‌زاده در نشست با مدیران ارشد سازمان صدا و سیما مطرح کرد: ضرروت تحول اساسی در رویکردهای صدا و سیما

#