دکتر کبریایی‌زاده در نشست اداره کل داروی سازمان غذا و دارو : صنعت داروی کشور در سازمان غذا و دارو بیگانه شده است

#