دکتر پیکان‌پور: برای رفع مشکلات دارو نیاز به نگاه بلندمدت داریم

#