دکتر هاله حامدی فر: تسهیلات بانکی مقرون به صرفه نیست/ وضعیت حاکم صنعت داروسازی را زمین‌گیر خواهد کرد

#