۱۴۰۲/۱۲/۰۲

دکتر هاله‌حامدی فر: قیمت‌ دارو منطقی نیست / کمبود نقدینگی بزرگترین مشکل اصلی صنعت داروسازی کشور

#