دکتر مهدی پیرصالحی : در همایش توانمندی‌ها می‌توانیم پتانسیل‌ تولیدات داخلی را به نمایش بگذاریم

#