۱۴۰۲/۱۲/۰۷

دکتر محمود نجفی عرب نجفی در میزگرد تخصصی خبرگزاری ایسنا مطرح کرد : مهمترین مشکلات فعلی صنعت داروسازی / تصمیم‌های تخصصی نباید تحت تاثیر نظرهای غیرکارشناسی باشد

#