دکتر محمد عبده‌زاده: باید از صنعت داروسازی به خاطر حفظ استقلال کشور و استقرار نظام سلامت، مراقبت شود

#