دکتر غلامرضا اخوان فرید: تورم و قیمت ثابت دارو، صنعت را به بانک‌ها وابسته می‌کند

#