دکتر عبده‌زاده: ضرورت منطقی‌سازی قیمت دارو را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم

#