دکتر عباس کبریایی‌زاده: هشتاد‌درصد از هزینه‌های تولید دارو با نرخ آزاد تأمین می‌شود‌

#