دکتر عباس کبریایی‌زاده: عدم دریافت مطالبات کسب و کار دارویی را مختل کرده است

#