دکتر عباس کبریایی‌زاده بیان کرد: عزم جدی ایران و روسیه در توسعه روابط دارویی/ افتتاح دو خط تولید دیگر داروی ایرانی در روسیه تا پایان سال

#