دکتر سعید نمکی: اگر مشکلی در وزارت بهداشت هست من را بگیرید ، نه تولید کننده و صنعتگر را

#