۱۴۰۲/۱۲/۰۲

دکتر خیرآبادی اعلام کرد: استفاده از منابع ارز قطر برای صنایع داروسازی امکان‌پذیر است

#