دکتر خیرآبادی:شرکت‌های دارویی دیگر تمایلی به خرید مواد اولیه ندارند

#