۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دکتر حمید‌رضا جمشیدی آینده روشنی در انتظار نمایشگاه ایران فارماست/ توان صنعت داروسازی بیش از اهداف پیش بینی شده دربرنامه ششم توسعه است

#