دکتر ثقفی‌نیا: با این روند سرمایه نسل‌های بعد را از بین می‌بریم

#