دومین سمپوزیوم مطالعات میان رشته‌ای در علوم پزشکی

#