دعوت به حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ویتنام با شرایط ویژه

#