۱۴۰۲/۱۲/۰۸

در گفت و گو با دکتر حامدی‌فر بیان شد: وضعیت بحرانی استراتژیک‌ترین صنعت کشور/ صنایع داروسازی در آستانه ورشکستگی

#