۱۴۰۲/۱۲/۱۴

در گفت‌و‌گو تفصیلی با دکتر عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بیان شد: ایران فارما ؛پدیده‌ای اشتغال‌زا و مؤثر در صادرات/ تصمیمات دارو از آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها باید خارج به قانون تبدیل شود

#