۱۴۰۲/۱۲/۰۲

در گفت‌و‌گو با دکتر احمدیانی مطرح شد: دانشگاه‌؛ پشتوانه‌ای علمی ‌برای فهم مسائل صنعت/ پیش شرطهای توسعه صادرات

#