در گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر پیرصالحی مطرح شد: اصلاح قمیت‌گذاری دارو؛ ضرورت پویایی صنعت داروسازی کشور

#