۱۴۰۲/۱۲/۰۷

در پیام عضو هیئت مدیره سندیکا به مناسبت روز داروساز تاکید شد: اتحاد رمز موفیقت جامعه داروسازی در قبال همجمه های وارد بر صنعت است

#