در پنجمین نشست زنده اینستاگرامی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی مطرح شد: دارو امسال ۱۲ درصد گران می‌شود

#