در نشست هیات مدیره سندیکا با رییس سازمان غذا و دارو چه گذشت؟

#