۱۴۰۲/۱۲/۰۸

در نشست هیات مدیره‌ی سندیکا با معاون اول رئیس جمهور عنوان شد: تاکید بر تامین ارز و ضرورت توسعه ، بازسازی و نوسازی صنعت دارو

#