در نشست خبری دومین نمایشگاه کتاب‌های علوم دارویی، پزشکی-دانشگاهی بیان شد: ایران فارما ؛ بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی

#