در نشست خبری تحلیل آخرین وضعیت صنعت داروسازی ایران مطرح شد: صنعت داروسازی تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرده است

#