در نشست تامین مالی زنجیره‌ دارو مطرح شد: نیاز به یک الگوی کارآمد داریم

#