۱۴۰۲/۱۲/۰۲

در نشست بررسی مشکلات صنعت داروسازی مطرح شد: دنبال راهکاری برای بقای صنعت داروسازی و تامین داروی مورد نیاز کشور هستیم

#