۱۴۰۲/۱۲/۱۲

در نامه رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو مطرح شد: پرداخت هزینه برچسب اصالت حذف شود

#