در مراسم رونمایی از داروی پیشرفته سینورا مطرح شد: ایران دومین کشور موفق تولید کننده سینورا

#