در جلسه مدیران شرکت‌های دارویی با دکتر حیدر محمدی مطح شد: تمام اقلام دارویی در بانک مرکزی اولویت اول شده‌اند

#