۱۴۰۳/۰۲/۳۱

در جلسه حذف جوایز و ساماندهی بازار فروش دارو تاکیدشد: ضرروت مقابله سازمان غذا و دارو با تخفیفات غیرعادی / صنعت داروسازی بومی شده باید به فراتر از مرزها فکر کند

#