در جلسه اعضای هیئت مدیره سندیکا با ریاست سازمان غذا و دارو مطرح شد: ارتقای وضعیت داروسازی کشور حرکت جمعی می‌طلبد

#