درخواست از معاونت محترم تشکل‌ها و استان‌ها جهت اطلاع‌رسانی در خصوص راهکارهای تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات

#