درخواست ارائه نظرات تکمیلی و جایگزین در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳- تشکل‌های وابسته به اتاق ایران

#