دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی مطرح کرد؛ فاصله تراز واردات با صادرات اصلا خوب نیست

#