جناب آقای مهندس اختراعی درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می‌نماییم

#