جلسه کمیته تفاهم‌نامه ایران و نیکاراگوئه در زمینه غذا و دارو برگزار شد: امضای تفاهم‌نامه برای تبادل غذا و دارو

#