جلسه مشترک سندیکا و سازمان غذا و دارو با هدف رفع مشکل کمبود دارویی برگزار شد

#